Departamentet

Në kuadër të AAG-së funksionojnë departamentet në vijim:

  • Departamenti për Edukim dhe Aftësim
  • Departamenti për Arsim dhe Kulturë
  • Departamenti për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun
  • Departamenti për Finansa

Leave a Comment