Misioni

Afirmimi, mbrojtja dhe zhvillimi i të drejtave dhe pozitës së gruas në shoqëri. Aftësimi dhe ngritja intelektuale e grave. Mbështetja e tyre drejt rolit më aktiv në zhvillimet shoqërore.

 

Leave a Comment